Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2018

anielcia
I used to think I was the strangest person in the world but then I thought there are so many people in the world, there must be someone just like me who feels bizarre and flawed in the same ways I do … Well, I hope that if you are out there and read this and know that, yes, it’s true I’m here, and I’m just as strange as you.
— Frida Kahlo (via Transcend)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaRekrut-K Rekrut-K

June 06 2018

anielcia
6786 0868
Reposted fromels els
anielcia
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
anielcia
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
anielcia
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaSkydelan Skydelan

June 03 2018

1222 2bb5 500
Reposted fromtrotzdem-dumm trotzdem-dumm viabagatela bagatela
anielcia

The 4 stages of sleep

Reposted frommr-absentia mr-absentia viapiehus piehus

June 01 2018

2678 ec5f 500
Reposted frommrngiii mrngiii viasmacznazupka smacznazupka
anielcia
7146 4a16
Reposted fromEtnigos Etnigos viabezwladnie bezwladnie

May 21 2018

2290 cb06 500

ann-fortunately:

they’re our future

Reposted fromniji-tan niji-tan viaeternaljourney eternaljourney

May 12 2018

anielcia
5615 ed0a 500
Reposted fromGIFer GIFer viadysonanspoznawczy dysonanspoznawczy

May 10 2018

5409 88c0
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viaSkydelan Skydelan
anielcia
Reposted frompeper peper viaSkydelan Skydelan
anielcia
2382 8e15 500
Reposted fromnutt nutt viakrainakredek krainakredek

May 09 2018

anielcia
3748 d6b2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation

May 08 2018

7807 c0f5

tehjennismightier:

I reblog this every time I see it, because it’s one of life’s hardest lessons.

Reposted frombpash89 bpash89 viaimpressive impressive

May 07 2018

anielcia

Rok temu o tej porze też było chujowo.

May 06 2018

anielcia
anielcia

May 05 2018

anielcia
5286 5125
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl