Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

anielcia
3299 3dae 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaiammistake iammistake

November 10 2018

anielcia
anielcia
3166 e474 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapraesens praesens
anielcia
Jak oglądasz seriale, to nie potrzebujesz ludzi. (...) To mi sprawia przyjemność, pomyślałam. Właśnie ten stan. Kiedy jesteś przed telewizorem i nikt się do mnie nie przypierdala.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viasansespoir sansespoir
anielcia
3346 c3ce 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
anielcia
3316 cdce 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies

November 07 2018

anielcia
1057 33e9 500
Reposted frompiehus piehus viaBalladyna Balladyna

November 05 2018

anielcia
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamysweetheartt mysweetheartt
anielcia
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll vialaluna laluna

November 03 2018

anielcia
7454 7c2e
anielcia
8731 b186
Reposted from4777727772 4777727772 viamikrokosmos mikrokosmos

November 02 2018

anielcia
3716 d03a
Reposted fromrisky risky viaBalladyna Balladyna

October 30 2018

anielcia
4283 d5b3 500
Reposted fromxempx xempx viamakingmovies makingmovies
anielcia

October 28 2018

9792 9367

ceno-bites:

Bram Stoker’s Dracula

Reposted fromSaturnine Saturnine viablackheartgirl blackheartgirl
anielcia
anielcia
7155 9e51
Reposted fromfrotka frotka viayoann yoann
anielcia

October 25 2018

anielcia
anielcia
9818 ee4d
Reposted fromtwice twice viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl